Kvinner mister sin stemmerett i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.

Leste for et par dager siden at enkelte personer i den #lutherske trosamfunnet mente at kvinner burde bli fratatt stemmeretten sin. Og det jeg tenkte når jeg leste dette er at den gjøken der kommer til å komme langt med dette. Dem kan godt gjøre dette i sin trosamfunn og de kvinnene som syns dette er greit for leve sånn. Men de bør ikke prøve og fullføre dette uten om sitt trosamfun. Vi kvinner har like rett til å si det vi mener og føler som menn. Og ingen skal komme her og frata meg den retten til å gjøre det heller uten at det faktisk blir en kamp om det. Kvinner har kjempa for retten til å få sin stemme hørt og sånn skal det bli. Vi lever i 2014 og vet mange andre har kritisert f.eks #islam for å trykke ned kvinner og prøver å kjempe for at dette skal bli endret. Så de norske trosamfunnet burde vite bedre enn å gå ut i all offentlighet med dette. For dette tror jeg kan provosere mange der i blandt meg selv. Er helt opp til folk selv hvordan de vil leve og hva de vil tro. MEN ingen skal tvinge meg til å gjøre ting fordi det passer dem best at jeg sitter og holder kjeft og bare nikker fordi mannen er sjefen. Vi har i dag kvinner som sitter med like mye makt som menn. F.eks vår kvinnelig #statsminister. Vi har kvinnelig toppsjefer. Det har også vist i studiene at kvinner ikke er like avhening av menns økonomi i dag fordi vi har blitt mer selvstendige. Noe som er veldig bra.  Men så er det sånn at denne ene pastoren i den lutherske trosamfunnet syns det er også urettferdig at dem blir sammenlignen med islam sin tro. Men er kanskje ikke så rart når dem gjør på akkurat samme måten som islam sin tro. At kvinner skal bare sitte å holde kjeft og nikke til mannen. Men folk får leve i hver sin tro og være enig i hva dem vil. Men jeg skal  ha min rett til å tale og stemme. den skal ingen ta i fra meg.

 

Hva syns dere om dette?

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar